C.E.D. Advokater
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

  Tlf.: 23 98 35 00
  Fax: 48 79 44 31
  je@advohelsinge.dk

  Filialkontor:
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

Priser

Fakturering sker på baggrund af arbejdets omfang, hvori følgende forhold indgår:

 • Medgået tidsforbrug
 • Sagens udfald
 • Sagens størrelse og kompleksitet
 • Graden af specialistviden
 • Graden af ansvar, som varetagelse af sagen kræver
 • Tidspres

Som udgangspunkt faktureres en advokattime med kr. 1.800 -1.900 + moms, idet vi dog altid kigger på ovenstående faktorer. I ovenstående salær indgår ikke sagsrelaterede omkostninger såsom retsafgifter, tinglysningsafgifter mv.

 

C.E.D. Advokater • A. R. Friis vej 9 • 3100 Hornbæk • Tlf.: 23 98 35 00 • Email: je@advohelsinge.dk