C.E.D. Advokater
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

  Tlf.: 23 98 35 00
  Fax: 48 79 44 31
  je@advohelsinge.dk

  Filialkontor:
  A. R. Friisvej 9
  3100 Hornbæk

Strafferet

Strafferet og økonomisk kriminalitet

I Danmark har man indført et system af specialiserede advokater, der er udpeget af Justitsministeriet og som herigennem har et såkaldt offentligt beneficium. Advokat Jeannette Eilertsen er en af disse beneficerede advokater, og skal som sådan navnlig bistå med straffesager i Nordsjælland og Østre Landsret, men møder i øvrigt i straffesager over hele landet.

Bliver man sigtet og senere tiltalt – og måske oven i købet tilmed varetægtsfængslet - står man meget alene. Det er her af den største betydning, at man har en advokat ved sin side, som både kan og tør slås for en. Det både kan og vil advokat Jeannette Eilertsen, der igennem årene har repræsenteret tiltalte i en lang række større straffesager.

Økonomisk kriminalitet I straffesager vil der typisk være tale om overtrædelser af selve straffeloven. I dag er der dog mange straffebestemmelser spredt rundt i særlovgivningen, og advokatfirmaet varetager således også indenfor skatte og selskabslovgivningen, ofte benævnt som økonomisk kriminalitet.
Det indgående kendskab til de skatte- og selskabsmæssige aspekter er en forudsætning for, at man kan yde det fornødne forsvar i sådanne sager.

 

C.E.D. Advokater • A. R. Friis vej 9 • 3100 Hornbæk • Tlf.: 23 98 35 00 • Email: je@advohelsinge.dk